Συμβολή στο συλλογικό έργο "Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020" (2022)Η έκδοση ενός κατ’ άρθρο ερμηνευτικού έργου για τον νόμο 4679/2020 κατέστη επιβεβλημένη μετά τις σημαντικές μεταβολές που επέφερε στο δίκαιο των σημάτων με τη ψήφισή του. Ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα είναι ένα εξελιγμένο και εκσυγχρονισμένο νομοθέτημα, το οποίο, πέραν από τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, υιοθέτησε και για το εθνικό σήμα ορισμένες ρυθμίσεις του Κανονισμού 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα έκδοση είναι αναλυτική και αποτελεί ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του πολυσύνθετου αυτού κλάδου δικαίου, ο οποίος κατ’ εξοχήν διαπλάσσεται νομολογιακά. Τούτο έχει ως αρνητικό επακόλουθο ότι δεν υπάρχει πλήρης ασφάλεια δικαίου ως προς τη δικαστική έκβαση των υποθέσεων, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στο ότι κεντρικές έννοιες αυτού ενέχουν αοριστία. Η ελληνική νομολογία των τελευταίων ετών έχει, πάντως, ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις αυξημένες απαιτήσεις του κλάδου και ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυσή της. Το έργο ξεκινά με μια εκτενή εισαγωγή που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών και ζητημάτων που τίθενται για πρώτη φορά με την εφαρμογή του νέου νόμου. Ακολουθεί παράθεση όλων των άρθρων με εξαντλητική παρουσίαση θεωρητικών και νομολογιακών προσεγγίσεων. Σε κάθε άρθρο υπάρχει και ξεχωριστό λημματικό ευρετήριο που συμβάλλει στην αυξημένη χρηστικότητα του έργου.

Οι συνεργάτες του τόμου έχουν εξειδίκευση στο δίκαιο των σημάτων και μεγάλη πρακτική εμπειρία, γεγονός που προδίδει ιδιαίτερη εγκυρότητα στο έργο. Οι συμβολές τους είναι υψηλού επιπέδου και η σημασία τους δεν περιορίζεται στο ειδικό πλαίσιο του δικαίου των σημάτων. Το κύριο βάρος της όλης οργάνωσης ανέλαβε ο επίκ. καθηγητής Χρήστος Χρυσάνθης, ο οποίος είναι ο συντάκτης του νέου ν. 4679/2020, ενώ στον συντονισμό συνέβαλαν επίσης ενεργά ο επίκ. καθηγητής Ιάκωβος Βενιέρης και η επίκ. καθηγήτρια Έφη Κινινή.


Το έργο "Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020" (2022) είναι διαθέσιμο εδώ.

0 Σχόλια