[Στο Trademark Hoop εξειδικευόμαστε στο εμπορικό σήμα]


I. Συμβουλευτική - Καταχώριση εμπορικού σήματος (advice - registration)

Είτε αφορά σε καταχώριση συγκεκριμένης ένδειξης, είτε αφορά σε νομικό έλεγχο πριν την καταχώριση (τους λόγους για τους οποίους πρέπει αυτό να γίνει μπορείτε να τους διαβάσετε και εδώ) είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε. Η διαδικασία είναι απλή και με την κατάλληλη προσοχή και εστίαση σε συγκεκριμένα ζητήματα από τον νομικό σας σύμβουλο, θα κυλίσει απροβλημάτιστα

Σημεία τα οποία θα εξετάσει ένας εξειδικευμένος νομικός σε ζητήματα εμπορικών σημάτων είναι, για παράδειγμα, οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου (συνηθέστατη η περιγραφικότητα του εμπορικού σήματος). Αυτοί οι λόγοι απαραδέκτου δεν επιτρέπουν στην καταχώριση να λάβει χώρα, ανεξαρτήτως του εάν τρίτος εναντιωθεί ή όχι. Τα απαράδεκτα αυτά τα κρίνει αυτεπαγγέλτως ο υπάλληλος (Εξεταστής) που θα εξετάσει το σήμα σας.

Πολύ σημαντικό σημείο είναι και ο προέλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν σημάτων τρίτων με τα οποία η ένδειξη της οποίας την καταχώριση επιθυμούμε, ομοιάζει, σε βαθμό κινδύνου σύγχυσης (για τον κίνδυνο σύγχυσης βλ. ενδεικτικά εδώ και εδώ). Δεν θα είναι λίγες οι φορές στις οποίες, κατόπιν εντοπισμού ότι υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης με εμπορικό σήμα τρίτου, θα είναι ανάγκη να συνεργαστούν ο ενδιαφερόμενος με το νομικό σύμβουλο (πολλές φορές και με τη συμμετοχή επαγγελματία γραφίστα)  προκειμένου, κατόπιν των αναγκαίων νομικών υποδείξεων, να καταλήξουμε όχι μόνο σε επιθυμητό αλλά και σε νομικά ασφαλές αποτέλεσμα. Η καθοδήγηση αυτή φυσικά θα γίνεται από το νομικό σας σύμβουλο στη βάση της νομολογίας (δηλ. αποφάσεων των Δικαστηρίων). Η διαδικασία διέπεται από λεπτομερείς κανόνες τους οποίους όμως εφόσον εφαρμόσουμε θα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. 

Αυτή η διεργασία εξασφαλίζει όχι μόνο την αποδοχή της δήλωσης (ώστε να μην είναι ανάγκη να καταβληθούν εκ νέου τέλη κατάθεσης δήλωσης σήματος) αλλά και την απροβλημάτιστη νομική ζωή του σήματος, υπό την εξής έννοια: δεν θα βρεθεί κάποιος εκ των υστέρων - και ενώ θα έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και οικοδόμηση στο καταχωρισθέν σήμα - να υποβάλει αίτηση διαγραφής του σήματος. Ακόμα όμως και αν βρεθεί (το αν θα ξεκινήσει κανείς δικαστικό αγώνα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να του απαγορευθεί), η λεπτομερής νομική διεργασία που θα έχει προηγηθεί της καταχώρισης εξασφαλίζει την αίσια έκβαση της υπόθεσης.

II. Δικαστηριακές ενέργειες (litigation)

Πολλές φορές ο σηματούχος δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να "αντιδικήσει". Είτε ως αμυνόμενος (σε επιθετικές κινήσεις τρίτου), είτε ως επιτιθέμενος (στρεφόμενος κατά τρίτου ο οποίος παραβιάζει το δικαίωμά του στο σήμα - για ενδεικτικές περιπτώσεις προσβολής βλ. εδώ).

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με αίτηση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) είτε ενώπιον Δικαστηρίου (πολιτικού αλλά και ποινικού - συντονισμένα). Η χάραξη στρατηγικής, "οδικού χάρτη" είναι αναγκαία. Πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η εμπειρία δείχνει ότι και μία εξώδικη διαμαρτυρία αρκεί, οπότε και καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και η υπόθεση λύνεται σχετικά απλά και ανέξοδα.

Στο Trademark Hoop, ως hub της Δικηγορικής Εταιρείας Ψαράκης & Κεφαλάς, διαθέτουμε την εξειδίκευση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να καταλήξουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Κατόπιν της παρουσίασης των εναλλακτικών λύσεων που διατίθενται σε κάθε περίπτωση και προσεκτικής μελέτης των δεδομένων, καταλήγουμε στη λύση που ταιριάζει περισσότερο στις επιδιώξεις αλλά και τις ανάγκες του εντολέα.